За нас

Морена Консултинг е компания, специализирана в предоставянето на широк спектър от одиторски услуги, който включва независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, преглед на историческа финансова информация, ангажименти за изразяване на сигурност, услуги свързани с компилиране на финансова информация и ангажименти по изпълнение на договорени процедури. Нашият професионален екип работи в областта на одита, счетоводството и корпоративното консултиране повече от 20 години.

Нашата основна цел е предоставяне на високопрофесионални услуги, които са ориентирани към конкретните потребности и отчитат спецификата на бизнеса на клиентите ни. Индивидуалният подход, който имаме към всеки клиент ни позволява да идентифицираме бизнес рисковете, на които предприятието е изложено. В резултат на това, ние имаме възможност не само да изразим нашето независимо одиторско мнение върху проверявания финансов отчет, но и да предоставим независима професионална оценка относно ключови проблеми, пред които нашите клиенти са изправени.