Клиенти

Ние обслужваме както български,  така и дъщерни дружества на международни компании работещи в различни сектори на икономиката. Нашите клиенти оперират в следните области:

 • Въздушен транспорт;
 • Интернет услуги;
 • Продажби на едро, дребно и дистрибуция;
 • Консултански услуги;
 • Производство на електроенергия от възобновяеми източници;
 • Производство;
 • Рекламни услуги;
 • Селско стопанство;
 • Строителство и операции с недвижими имоти;
 • Търсене, проучване и добив на подземни богатства;
 • Фондации и организации с нестопанска цел.